O nas

       Zamknięta spółka akcyjna „GPIX”, zarejestrowana dnia 7 października 2003 r. na początku jako G.P.I.I. Przedsiębiorstwo swoją działalność rozpoczęła prowadząc handel miękkimi zabawkami z Białorusi oraz podporządkowując sobie abonentów sieci komórkowej „Bite” podłączając do sieci. Choć przedsiębiorstwo dzierżawiło pomieszczenia w centrum handlowym „Norfa” w mieście producentów cementu Litwy N. Akmene, gdzie niemała liczba klientów, lecz mała zdolność nabywcza ludności pobudzała kierownika przedsiębiorstwa do podjęcia poszukiwania nowej dziedziny działalności. W roku 2005 rozpoczynają się poszukiwania robót na polecenie na obiektach budowlanych oraz ich sprzedaży. Duża podaż robót spawaczy – montażu oraz robót budowlanych pobudziła kierownika do rozpoczęcia planowania utworzenia wykwalifikowanych brygad spawaczy i murarzy. Sytuacja na rynku w odniesieniu do pracy była wdzięczna, roboty było dużo, brak siły roboczej. Ponieważ w LR był brak wykwalifikowanej siły roboczej, pojawiło się zainteresowanie wwiezieniem roboczej siły z Białorusi, Gruzji, później – z Chin. Dnia 10 kwietnia G.P.I.I. została przekształcona w UAB „GPIX” i w dalszym ciągu prowadziła swą działalność, otrzymała certyfikaty VSI „Tiuftechnika”, co nadało jej prawo do wykonania robót spawania i montażu technologicznych rurociągów. Została nabyta technika do wykonania tych robót. Biorąc pod uwagę zapotrzebowania rynku, została utworzona brygada murarzy, która pracowała w sektorze budowniczym w dziedzinie usług robót murarskich. Rozpracowane dwie podstawowe dziedziny w działaniu przedsiębiorstwa: roboty murarskie i spawanie oraz montaż technologicznych rurociągów oraz w przemyśle ropy naftowej, chemicznym, gazu oraz budowy okrętów. Spółka ma zamiar poszerzenia działalności w dziedzinie energetyki, t. j. produkcja energii elektrycznej przy pomocy siłowni wietrznych, dlatego zainteresowała się i rozpoczęła pracę w dziedzinie budowlanej siłowni wietrznych. Kierownictwo już od pięciu lat interesuje się, zbiera informację i pracuje w tej dziedzinie.

        Długoterminowy cel przedsiębiorstwa – doskonalenie obecnie świadczonych usług oraz budowla parku z 24 sztuk siłowni wiatrowych w rejonie Akmene.

        Krótkoterminowy cel:

        Poszerzenie obszaru poszukiwania robót na rynkach innych państw w dziedzinie spawania i montażu technologicznych rur.
        * Zbieranie najnowszej informacji w dziedzinie poszerzenia energetyki wietrznej.
        * Praca w dziedzinie projektowania wietrznych siłowni oraz poszukiwanie finansowania.
        * Pomiar prędkość wiatru na terenie przewidzianym na budowlę.